Přihlášení partnera

Můžete se zaregistrovat na tři platformy zde. Pro back-endové oblasti VISYT-Extranet a Restaurant Backend je vyžadováno samostatné heslo. Pokud se pro tyto oblasti zaregistrujete poprvé, požádejte o nové heslo. Pro nový požadavek použijte e-mailovou adresu, kterou jste uložili jako partnera VISYT.